Regulator temperatury i moduły kontrolera TEC - użycie i zastosowania

Regulatory temperatury są przeznaczone do regulacji temperatury i usuwania ciepła z elementów wrażliwych na temperaturę, takich jak diody laserowe. Osiąga się to poprzez chłodzenie lub ogrzewanie urządzenia Thermo-Electric Cooler (TEC) poprzez zastosowanie dodatniego lub ujemnego prądu i napięcia. Są one również często określane jako urządzenia Peltiera, pompy ciepła lub wymienniki ciepła.

Regulatory temperatury przykładają prąd i napięcie do elementu TEC. Może to mieć dwie podstawowe funkcje. Pierwszą z nich jest odprowadzanie ciepła z diody laserowej lub innego elementu obciążenia termicznego. Chłodzenie diody laserowej jest niezbędne do utrzymania jej żywotności. Na przykład, dioda laserowa GaAs pracująca w zakresie bliskiej podczerwieni ma zazwyczaj żywotność 10 000 godzin w temperaturze 25 stopni C. Zasadą jest, że na każde 10 stopni C wyższej temperatury pracy diody laserowej, jej żywotność zmniejsza się o współczynnik 2. Dioda laserowa często wytwarza wiele watów lub dżuli energii cieplnej (ciepła), powodując samonagrzewanie, nawet przy skutecznym pochłanianiu ciepła o niskiej rezystancji termicznej. Regulator temperatury jest zatem niezbędny do utrzymania żywotności urządzenia półprzewodnikowego.

Nasze produkty do kontroli TEC można znaleźć na stronie Kontrola temperatury

  • Moduł chłodzenia wodą

    Moduł chłodzenia wodą

    Produkt dostępny na specjalne zamówienie. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.

    Ta płyta bloku chłodzenia wodą jest przydatna do chłodzenia diod laserowych, instrumentów laboratoryjnych, produktów medycznych, chłodziarek recyrkulacyjnych.

    W magazynie

Drugą funkcją jest stabilizacja temperatury diody laserowej, co jest ważne dla stabilności mocy. Diody laserowe, podobnie jak wiele materiałów półprzewodnikowych, generalnie działają mniej wydajnie w wyższych temperaturach. Niższa wydajność spowodowana nagrzewaniem się złącza skutkuje zmniejszoną mocą optyczną. Dlatego ważne jest, aby regulować temperaturę za pomocą kontrolera diody laserowej. Regulator temperatury przykłada zmienny prąd do elementu Peltiera w funkcji sygnału zwrotnego z termistora w postaci rezystancji. Termistor jest elementem czujnikowym, który służy do pomiaru temperatury w określonym punkcie. Rezystancja elektryczna termistora zmienia się bezpośrednio jako funkcja rezystancji zgodnie z funkcją wykładniczą ze stałymi opisującymi właściwości konkretnego termistora. Regulator prądu mierzy rezystancję termistora poprzez przyłożenie niewielkiego prądu, zwykle rzędu kilku mikroamperów, i odczytuje napięcie na termistorze.

Regulatory temperatury Opt Lasers™ są dostępne z szerokim zakresem maksymalnych prądów i napięć, aby usunąć ciepło z diody laserowej i ustabilizować jej temperaturę. Regulatory temperatury są używane w połączeniu z elementem TEC i sterownikiem prądu diody laserowej do obsługi diody laserowej.

-----

Grawerowanie laserowe | Sterownik di ody laserowej | Dioda laserowa | Sterownik lasera | NUBM44 | X Carve | Stepcraft | Moduły laserowe |