Polityka prywatności sklepu Opt Lasers
https://optlasers.com/ https://optlasers.com/

("Sklep")

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś czuł się komfortowo korzystając z naszych usług. Dlatego poniżej przedstawiamy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies wykorzystywanych przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomorrow's System Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pułaskiego 125/35, 15-337 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000535029, NIP 5423238556, REGON 200866868, kapitał zakładowy 8.300,00 zł.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć konto użytkownika i korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam swoich danych osobowych.

Twoje dane są przez nas przetwarzane w celach wskazanych poniżej, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych. Usługi te mogą polegać m.in. na prowadzeniu Twojego konta.

Cele przetwarzania danych:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, mogą to być:

 • świadczenie oferowanych przez nas usług, takich jak obsługa konta,
 • przetwarzanie zamówień,
 • marketing bezpośredni,
 • wysyłanie newsletterów.

Podstawa przetwarzania danych:

W zależności od podejmowanych przez Ciebie działań, mogą one obejmować:

 1. umowę o świadczenie usług lub działania podejmowane na Państwa żądanie w celu zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. umowa sprzedaży lub działania podjęte na żądanie użytkownika w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. w związku z prowadzeniem rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. Twoja zgoda wyrażona w Sklepie - jeśli zdecydujesz się ją wyrazić (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 5. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przetwarzaniu danych w celu:
 • marketingu bezpośredniego,
 • analitycznych i statystycznych,
 • badania satysfakcji klientów.

Podanie danych:

 • dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być niezbędne do zawarcia umowy.

Skutki niepodania danych:

W zależności od celu podania danych:

 • niemożność rejestracji w Sklepie,
 • brak możliwości korzystania z naszych usług,
 • brak możliwości dokonywania zakupów w Sklepie,
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych oferowanych w Sklepie,
 • brak możliwości otrzymywania propozycji produktów, którymi możesz być zainteresowany.

Możliwość wycofania zgody:

 • w dowolnym momencie.

Przetwarzanie pozostaje zgodne z prawem do momentu wycofania zgody.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu możemy automatycznie personalizować dla Ciebie określone treści, tj. dokonywać profilowania z wykorzystaniem Twoich danych osobowych. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami możesz być zainteresowany na podstawie Twojej dotychczasowej aktywności oraz wyświetlaniu reklam takich sprofilowanych produktów.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje decyzjami, które wywołują dla użytkownika skutki prawne lub które wpływają na użytkownika w podobnie istotny sposób.

OKRES PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać dane użytkownika wyłącznie tak długo, jak długo będziemy mieć do tego podstawę prawną, czyli do momentu, gdy:

 1. ustanie ciążący na nas obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych (w szczególności związany z rachunkowością), lub
 2. ustanie możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą przez Sklep umową, lub
 3. cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeżeli była ona podstawą takiego przetwarzania lub
 4. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych był prawnie uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia certyfikatem SSL.

TWOJE PRAWA

Masz prawo żądać:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także prawo do

wniesienia w dowolnym momenciesprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

 • gdy dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, o ile przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIE

Nasz Sklep, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies. Pliki te:

 • zapisywane są w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu itp.);
 • umożliwiają m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu;
 • nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia użytkownika.

Korzystając z odpowiednich opcji w przeglądarce internetowej, użytkownik może w każdej chwili:

 • usunąć pliki cookies,
 • zablokować korzystanie z plików cookies w przyszłości.

W niniejszym Sklepie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o sesji użytkownika,
 • statystycznych,
 • marketingowych,
 • zapewnienia funkcji Sklepu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce, należy zapoznać się z plikiem pomocy przeglądarki. Informacje te można odczytać, naciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto, w zależności od używanej przeglądarki, odpowiednie instrukcje można znaleźć na następujących stronach:

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzeniem naszego Sklepu korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • -dostawca usług płatniczych
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • podmiot realizujący wysyłkę newslettera
 • dostawcy usług hostingowych *
 • podmiot udostępniający skrzynkę e-mail **
 • biuro rachunkowe
 • dostawcy usług marketingowych, w tym portali społecznościowych **
 • dostawca usług analitycznych **
 • dostawca oprogramowania do zarządzania zespołem
 • dostawca opinii o sklepie
 • Dostawca usług utrzymania sklepu
 • dostawca usług optymalizacji Sklepu
 • odpowiednie organy publiczne, w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępniania im danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO KRAJÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Odpowiedni poziom ochrony danych użytkownika, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewniają:

* decyzję Komisji Europejskiej 2002/2/WE w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej przez kanadyjską ustawę o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych,

** ich udział w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad zapewniających odpowiednią ochronę prywatności.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw dotyczących Twoich danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na następujący adres e-mail:

info[at]optlasers.com