Polityka prywatności sklepu Opt Lasers

Polityka prywatności sklepu Opt Lasers Store ("Sklep")


Szanowny Użytkowniku!

Zobowiązujemy się do ochrony Twojej prywatności i chcemy, abyś czuł się komfortowo podczas korzystania z naszych usług. Dlatego też pragniemy przedstawić Ci najważniejsze informacje na temat zasad dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz plików cookies wykorzystywanych przez nasz Sklep. Niniejsza informacja została przygotowana zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. GDPR - Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomorrow's System Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-337), przy ul. Kazimierza Pułaskiego 125/35, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535029, posiadająca NIP 5423238556 oraz REGON: 200866868, o kapitale zakładowym w wysokości 8300 zł.


DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć konto Użytkownika i korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam swoich danych osobowych.
Przetwarzamy Twoje dane w celach podanych poniżej, w związku z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych. Usługi te mogą polegać m.in. na prowadzeniu Twojego konta.

Cel przetwarzania danych:
Może on obejmować następujące cele, w zależności od tego, na jaki się zdecydujesz:

 • świadczenie oferowanych przez nas usług, tj. usług związanych z prowadzeniem konta,
 • realizacja Twoich zamówień,
 • marketing bezpośredni,
 • wysyłanie newslettera.

Podstawa prawna przetwarzania danych:
W zależności od podejmowanych przez Ciebie działań, podstawą przetwarzania może być:

 • umowę o świadczenie usług lub działania podejmowane na Państwa życzenie zmierzające do jej zawarcia (art. 6 (1) (b) GDPR),
 • umowy sprzedaży lub działań podjętych na Państwa życzenie, mających na celu jej zawarcie (art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR),
 • obowiązek prawny, któremu podlegamy, tj. związany z księgowością (art. 6 (1) (c) GDPR),
 • Twoja zgoda udzielona w Sklepie - o ile zdecydujesz się ją wyrazić (art. 6 (1) (a) GDPR),
 • naszego uzasadnionego interesu polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych (art. 6 (1) (f) GDPR),
 • naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) polegającego na przetwarzaniu danych w następujących celach:
  • marketing bezpośredni,
  • gromadzenie danych analitycznych i statystycznych,
  • przeprowadzanie badania satysfakcji klienta.

Udostępnianie danych:

 • Dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

Konsekwencje niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim zostały podane, Klient nie jest w stanie:

 • zarejestrować konto w Sklepie,
 • korzystać z naszych usług,
 • dokonywać zakupów w naszym Sklepie,
 • otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych oferowanych w Sklepie,
 • otrzymywać propozycji produktów, które mogą go zainteresować.

Zgoda może zostać cofnięta:

 • w dowolnym momencie

Przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody jest zgodne z przepisami prawa.


PROFILOWANIE

W ramach usług Sklepu możemy dostosowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując w tym celu Twoje dane osobowe. Profilowanie polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, które produkty mogą być dla Ciebie interesujące, na podstawie Twojej dotychczasowej aktywności oraz na wyświetlaniu w ten sposób sprofilowanych reklam produktów.

Przeprowadzany przez nas rodzaj profilowania nie prowadzi do podejmowania decyzji, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub wpływałyby na Państwa w podobnie istotny sposób.


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Będziemy przetwarzać Państwa dane wyłącznie przez okres, w którym będziemy mieć do tego podstawę prawną, do czasu:

 • przestaniemy podlegać obowiązkowi prawnemu, który obliguje nas do przetwarzania Twoich danych (w szczególności obowiązkowi związanemu z prowadzeniem księgowości) lub
 • ustania możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych związanych z zawartą pomiędzy Sklepem a stronami umową lub
 • cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, jeżeli zgoda ta była podstawą przetwarzania danych lub
 • uwzględnienia Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych - o ile podstawą przetwarzania Państwa danych był prawnie uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

- w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma zastosowanie w danym przypadku i które z nich nastąpi później.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z odpowiednimi przepisami prawa, w tym szyfrujemy połączenie z wykorzystaniem certyfikatu SSL.


TWOJE PRAWA

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora danych.

Ponadto, mają Państwo prawo do:

wniesienia w dowolnym momenciesprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 6 (1) (f) GDPR (tj. w oparciu o uzasadnione interesy realizowane przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami.
Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.


COOKIES

Niniejszy Sklep, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje tzw. pliki cookies. Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu komórkowego itp.);
 • pozwalają m.in. na korzystanie z wszystkich funkcji Sklepu;
 • nie wprowadzają żadnych zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji swojej przeglądarki internetowej, możesz w każdej chwili:

 • usunąć pliki cookies,
 • zablokować możliwość korzystania z plików cookies w przyszłości.

W tym Sklepie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętania informacji o sesji użytkownika,
 • zbierania danych statystycznych,
 • zbierania danych marketingowych,
 • udostępniania funkcji Sklepu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies i jak je wyłączać w przeglądarce, można skorzystać z plików pomocy przeglądarki. Więcej informacji na ten temat można uzyskać po naciśnięciu klawisza F1 podczas korzystania z przeglądarki. Dodatkowo, w zależności od używanej przeglądarki, odpowiednie informacje można znaleźć na następujących podstronach:

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w Wikipedii.


USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

W ramach obsługi naszego Sklepu korzystamy z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).
Poniżej znajduje się lista potencjalnych odbiorców Twoich danych:

 • podmioty realizujące dostawy produktów
 • dostawcy płatności
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • podmioty świadczące usługi newslettera
 • dostawcy usług hostingowych *.
 • podmioty świadczące usługi elektronicznej skrzynki pocztowej **
 • biuro rachunkowe
 • podmioty świadczące usługi marketingowe, w tym w mediach społecznościowych **
 • podmioty świadczące usługi analityczne **
 • dostawcy oprogramowania do zarządzania zespołem
 • podmioty umożliwiające zamieszczanie opinii o Sklepie
 • podmioty świadczące usługi serwisowe Sklepu
 • podmioty świadczące usługi optymalizacji Sklepu
 • właściwym organom publicznym w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Z powyższych względów Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Odpowiedni poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, gwarantują:

* decyzję Komisji Europejskiej 2002/2/WE w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnioną przez kanadyjską ustawę o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych,

** uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących właściwą ochronę Twojej prywatności.


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw dotyczących danych osobowych?
A może masz jakieś pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności?
Wyślij nam wiadomość e-mail: Dział Obsługi Klienta