Technologia laserowa jest obecnie jedną z najbardziej pożądanych technologii na rynku, wykorzystywaną w całym procesie produkcyjnym, od produkcji najmniejszych elementów po wykończenie produktu końcowego. Od czasu opracowania pierwszego lasera w latach 60. ubiegłego wieku, znaleziono nowe zastosowania dla tych urządzeń w wielu różnych dziedzinach, w tym w nauce, wojsku, medycynie i telekomunikacji. W raporcie zatytułowanym "Laser Market Review & Forecast" opublikowanym na początku 2018 r. eksperci szacują, że rok 2018 przyniesie rekordowe zyski producentom laserów półprzewodnikowych i urządzeń fotonicznych. Łączna sprzedaż laserów na świecie przyniosła w 2017 roku blisko 12,5 mld USD zysku, a w 2018 roku ma przekroczyć 13 mld USD (z czego 43% stanowiły lasery diodowe). Jednocześnie należy podkreślić, że wartość rynku laserów przemysłowych szacowana jest na 3,16 mld dolarów (dane za Global and China Industrial Laser Industry Report, 2017-2021).
Szybki rozwój rynku widać również analizując wzrost sprzedaży laserów w branżach, które do niedawna nie były kojarzone z tą technologią. Dla przykładu warto odnotować, że w 2016 roku rynek laserów stomatologicznych osiągnął wartość 183,5 mln USD. Według prognoz, do 2022 roku wartość ta wzrośnie o kolejne 52,9 mln dolarów, natomiast w 2024r. wartość rynku wyniesie już 278,4 mln dolarów (dane na podstawie raportu: "Global Dental Lasers Market", wykonanego na zlecenie medgaget.com w 2017 r.).
Obecnie nie sposób wyobrazić sobie codziennego życia bez laserów. Zdecydowana większość osób codziennie korzysta z technologii laserowej, np. dzwoniąc przez telefon, oglądając telewizję czy korzystając z Internetu, gdzie dane przesyłane są za pomocą diod laserowych i światłowodów, robiąc zakupy (etykiety produktów i skanery przy kasach) czy prowadząc samochód. Należy również wspomnieć o cięciu laserowym, spawaniu laserowym i znakowaniu laserowym w produkcji pojazdów, diodach laserowych jako kierunkowskazach, reflektorach lub światłach drogowych itp.
Do najpopularniejszych typów laserów należą lasery diodowe. Rynek wszystkich diod laserowych, niezależnie od ich typu, sposobu działania, długości fali czy zastosowania, osiągnie w 2020 roku wartość 11,94 mld USD, przy średniej stopie wzrostu w najbliższych latach na poziomie
13% (dane z raportu "Lasers Market" firmy Markets&Markets). Największy udział w rynku spośród wszystkich długości fal mają diody bliskiej podczerwieni, podczas gdy diody niebieskie mają rosnąć najbardziej (o 16,7%).
Większość obecnie używanych głowic laserów diodowych to urządzenia o niskiej mocy, więc nie są one wykorzystywane do obróbki twardych i wymagających materiałów. Jednak wiązka optyczna z diod laserowych i sposób jej działania nie różni się znacząco od laserów dużej mocy używanych do cięcia, spawania i podobnych zadań w wielu gałęziach przemysłu. W tego typu laserach wiązka energii ma taką moc, że jest w stanie błyskawicznie stopić, a nawet odparować materiał obrabianego przedmiotu.
Współczesny rozwój technologii laserowej wiąże się z konstruowaniem głowic o coraz większej mocy i parametrach technicznych. Należy zaznaczyć, że już w latach 90-tych XX wieku na całym świecie prowadzono intensywne badania nad budową i udoskonalaniem laserów diodowych emitujących światło niebieskie. Takie diody laserowe wykorzystywane są głównie do odczytu informacji zawartych na płytach CD. Wykorzystanie do tych celów diody laserowej emitującej światło niebieskie znacznie zwiększa pojemność płyt ze względu na wyższą rozdzielczość przestrzenną światła niebieskiego (mniejsza długość fali oznacza mniejszy rozmiar plamki świetlnej padającej na płytę).
Ze względu na niewielkie rozmiary, niskie koszty produkcji i wysoką wydajność, lasery półprzewodnikowe (m.in. niebieskie) są obecnie najczęściej stosowanym typem laserów. Głowice emitujące niebieskie światło montowane są m.in. w płytach CD, DVD, Blu-ray, XDCAM, wskaźnikach laserowych, komunikacji światłowodowej, we wskaźnikach celu czy do pomiaru odległości (dalmierze) wykorzystywanych przez wojsko.