Regulator temperatury i moduły regulatorów TEC - zastosowanie i aplikacje

Regulatory temperatury są przeznaczone do regulacji temperatury i odprowadzania ciepła z elementów wrażliwych na temperaturę, takich jak diody laserowe. Osiąga się to przez chłodzenie lub ogrzewanie urządzenia TEC (Thermo-Electric Cooler) za pomocą dodatniego lub ujemnego prądu i napięcia. Często są one również nazywane urządzeniami Peltiera, pompami ciepła lub wymiennikami ciepła.

Regulatory temperatury podają prąd i napięcie na element TEC. Może to mieć dwie podstawowe funkcje. Pierwszą funkcją jest odprowadzanie ciepła z diody laserowej lub innego elementu obciążenia termicznego. Chłodzenie diody laserowej jest niezbędne do utrzymania jej żywotności. Na przykład żywotność diody laserowej GaAs pracującej w zakresie NIR wynosi zwykle 10 000 godzin w temperaturze 25 stopni C. Zasadą jest, że każde 10 stopni C wyższej temperatury roboczej diody laserowej powoduje skrócenie jej żywotności o współczynnik 2. Dioda laserowa często wytwarza wiele watów lub dżuli energii termicznej (ciepła), powodując samonagrzewanie, nawet w przypadku skutecznego odprowadzania ciepła o niskiej rezystancji termicznej. Dlatego do utrzymania trwałości urządzenia półprzewodnikowego niezbędny jest regulator temperatury.

Nasze produkty z zakresu regulacji TEC można znaleźć na stronieRegulacja temperatury

  • $99.00 W magazynie

    Produkt dostępny na specjalne zamówienie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt. Ta płyta blokowa chłodzenia wodą jest przydatna do chłodzenia diod laserowych, instrumentów laboratoryjnych, produktów medycznych, chłodziarek recyrkulacyjnych.

    $99.00
    SZT Do koszyka
    W magazynie

Drugą funkcją jest stabilizacja temperatury diody laserowej, co jest ważne dla stabilności mocy. Diody laserowe, podobnie jak wiele materiałów półprzewodnikowych, generalnie działają mniej wydajnie w wyższych temperaturach. Niższa sprawność spowodowana nagrzewaniem się złącza skutkuje zmniejszeniem mocy optycznej. Dlatego ważne jest regulowanie temperatury za pomocą regulatora temperatury diody laserowej. Regulator temperatury podaje zmienny prąd do elementu Peltiera w zależności od sygnału zwrotnego z termistora w postaci rezystancji. Termistor to element pomiarowy, który służy do pomiaru temperatury w określonym punkcie. Opór elektryczny termistora zmienia się bezpośrednio w funkcji oporu zgodnie z funkcją wykładniczą o stałych opisujących właściwości konkretnego termistora. Regulator prądu mierzy rezystancję termistora, przykładając niewielki prąd, zwykle rzędu kilku mikroamperów, i odczytuje napięcie na termistorze.

Regulatory temperatury Opt Lasers™ są dostępne z szerokim zakresem maksymalnych prądów i napięć, aby odprowadzić ciepło z diody laserowej i ustabilizować jej temperaturę. Regulatory temperatury są używane w połączeniu z elementem TEC i sterownikiem prądu diody laserowej do zasilania diody laserowej.

-----

Grawerowanie laserowe | Sterownik diody laserowej | Dioda laserowa | Kontroler laserowy | NUBM44 | X Carve | Stepcraft | Moduły laserowe | Moduły laser owe