Instrukcja Mach3 - Konfiguracja lasera Mach3

1. Konfiguracja silnika... Porty i piny - Wyjścia silnika

2. Konfiguracja silnika... Porty i piny - Konfiguracja wrzeciona

WAŻNE! Należy ustawić częstotliwość bazową PWM pomiędzy 5 000 a 10 000 Hz. Ustawienie niższej wartości częstotliwości (np. 1000 Hz, 10% wypełnienia) jest nieprawidłowe, ponieważ laser jest włączany z maksymalną mocą tylko na 0,1 milisekundy, a wyłączany na 0,9 milisekundy. W rezultacie moc lasera nie jest uśredniana, a linia cięcia (grawerowania) jest przerywana długimi przerwami, zwłaszcza gdy prędkość grawerowania jest duża.

W przypadku ustawienia wyższej częstotliwości podstawowej, na przykład 10 000 Hz, i takiego samego obciążenia, laser jest włączany z maksymalną mocą 10 razy na 1 milisekundę .W rezultacie moc lasera jest uśredniana, a linia cięcia (grawerowania) jest jednolita.

3. Wybór koła pasowego

4. Dostrajanie i konfiguracja silnika

Pin numer 6 płytki (lub inny, jeśli jest ustawiony) można podłączyć bezpośrednio do wejścia TTL głowicy laserowej. Następnie można wprowadzić prędkość obrotową wrzeciona w zakresie od 500 do 10.000, a Mach będzie sterował laserem jak wrzecionem. Prędkość wrzeciona będzie regulować moc lasera.

Sprawdź oprogramowanie CNC w naszej ofercie.